Vine a aprendre una mica més sobre la mel ...

Désoperculation

La mel és un producte dolç elaborat per les abelles a partir de dues substàncies que recullen a la natura: el nèctar de les flors i el melat.
El nèctar de les flors que tothom coneix és una substància dolça secretada per la flor a l'interior de la corol · la.

El melat és una substància més complexa. Intervé un intermediari entre la planta i l'abella: un petit pugó que s'alimenta de la saba de l'arbre i evacua una dejecció dolça.
El melat és a l'origen de la Mel de Bosc, i de la Mel d'Avet que són sempre de color bastant fosc i poden quedar-se líquides molt temps.

La mel es compon principalment de sucres simples: glucosa i fructosa (aproximadament 80%), 18% d'aigua i també hi ha una àmplia varietat de minerals, vitamines i enzims.

El sabor i l'aspecte varien segons l'origen floral.


Mel líquida o sòlida ?


Durant la collita la mel sempre és líquida, després de l'extracció cristal · litza més o menys ràpidament depenent de diferents factors: l'origen floral, la temperatura d'emmagatzematge, i la humitat. Hi ha mels que cristal · litzen molt ràpidament com la Mel de Gira-sol. D'altres poden quedar-se en estat líquid durant molt de temps com la Mel d'Acàcia, la Mel de Bosc i la Mel d'Avet.

Com més ràpid cristal · litza la mel, més fi serà el seu gra.

Extracteur

Mel Cremosa :

L'estructura cristal · lina pot ser més o menys flexible: amb un procés mecànic es pot fer mel cremosa (barrejant-la lentament amb un vis sense fi es trenca l'estructura cristal · lina sense alterar la mel)

Els fans de mel líquida poden refondre la mel sense alterar-la massa a una temperatura que no supera els 40 °

Durant la cristal · lització i sota l'acció combinada del fred, la massa de la mel es retracta i micro bombolles d'aire es poden formar entre el vidre i la mel.


Elaboració de la mel cremosa
Més informació sobre la mel ...


Compare 0