El Gira-sol

TournesolÉs una planta anual, el seu arrel axiforme es desenvolupa en profunditat. La tija ramificada pot elevar-se a més de 2 m d'alçada.

La pol · linització es duu a terme principalment pels insectes. La presència de les abelles és essencial per a la collita.

La secreció de nèctar és molt variable depenent de la varietat i de les condicions climàtiques. Cada flor produeix de 0,02 a més de 6 mg de nèctar per dia. La concentració de sucre oscil · la entre 30 i 50%, i pot arribar a 60% en els països càlids. La secreció és màxima entre les 10 i 14h.

Cada rusc pot produïr uns 50 kg de Mel.

El Gira-sol dona també abundants quantitats de pol · len però aquest no sembla molt atractiu per a les abelles, que prefereixen el pol · len de blat de moro disponible en el mateix període. Les abelles recullen el pol · len principalment al matí.

El Gira-sol produeix néctar a l'estiu, moment en què les abelles són nombroses a la colònia. La rapidesa i la magnitud de la collita de nèctar i de pol · len provoquen un esgotament de les colònies que de vegades es troben amb poblacions petites al final de la temporada.


Tasti una mel de Gira-sol de qualitat!


Descobreixi l'origen d'altres mels:


Compare 0